Cases
Vi har gennem de seneste næsten 30 år navigeret sikkert i komplekse organisationer og gennem analyse skabt indsigter der er blevet til kreative løsninger.
Who We Are

VELUX’ værdier er uhyre velbeskrevne. Udfordringen ligger i at få dem til at blive forstået i forhold til medarbejderens liv og arbejdsdag. Resultatet vandt i slutningen af 2016 Platinum Awards i kategorien “Corporate Image”.

Opgaven for VELUX var derfor at vise, hvordan værdierne lever i organisationen. Men i stedet for blot at producere endnu en film, der gentog virksomhedens fem rettesnore på skærmen, blev det i tæt samarbejde med VELUX’ kommunikationsafdeling besluttet at gribe det anderledes an. Idéen var at producere en række globale portrætter af virkelige medarbejderes faktiske liv, der viste værdierne in action i hverdagen.

Hvert værdiord blev derfor først oversat til beskrivelser af handlinger. Derefter søgte man internt efter ansatte, der levede og arbejdede på denne måde. Blandt de mere end 10.000 medarbejdere blev udvalgt en bruttoliste, der blev pre-interviewet. Derefter blev 29 medarbejdere på 16 VELUX virksomheder interviewet til selve filmene, der på en spændende måde kobler optagelser af job og fritid med frie snakke om livet og tilfredsstillelsen hos den enkelte. Produktionsholdet lavede blandt andet optagelser i Tyskland, USA, Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Rusland, England, Frankrig, Kina og Danmark.

En stor del af filmenes styrke endte med at være, at der for de deltagende ikke fandtes noget manuskript. I interviewet kunne alle frit berette om deres liv og job. Det gør fortællingerne ægte, og netop dette fanger folk på en anden måde.
De prisvindende film kan ses på VELUX’ hjemmeside.
Materialet blev også brugt som del af en Employer branding kampagne hvor medarbejderne medvirker i hver deres egen film.
Fra EXPO 2000 i Hannover og 2005 i AICHI, Japan til nyt globalt website, udvikling af CVI til kampagner og Employer branding har vi været en del af Vestas imponerende udvikling.

Vestas – global branding

At være GLOBAL eller størst eller innovative, kan betyde 20.000 ting for 20.000 ansatte.
Men hvis man rejser helt tilbage til begyndelsen og hele “Vestas verden” rundt,
så finder man kernen i Vestas.
Kernen giver os følelsen af hvad det vil sige at have med Vestas at gøre. Uanset om man arbejder i finansafdelingen i Beijing eller sætter en vindmølle op i Colorado.
Og ved at have både oprindelige og nye værdier med i interne og eksterne “value propositions” får kommunikationen en klar retning.


Produkt Præsentation 
Vestas V112 var i 2008 verdens største vindmølle.

På EWEA 2009 blev Vestas V112 lanceret med en stor stand og 3D film. Online var der en dedikeret “landing page”, der også gjorde brug af 3D til gennemgang af de tekniske detaljer.

Rekruttering / Employer branding
Behovet for dygtige medarbejdere er konstant. I Kina var Vestas et sikkert sted at arbejde, i USA en måde at brødføde sin familie og i Europa et sted at starte en lang karriere.
Hvert sted skulle optimeres i forhold til de lokale omstændigheder, men rodfæstes i Vestas kerneværdier.

Look and feel
At skabe en CVI på en måde der både adskiller sig fra konkurrenterne, men også finder sin egen form, gjorde det muligt at udfordre det traditionelle industri look og feel hos Vestas.
I forbindelse med præsident Obama’s “Green Energy Push” blev arbejdet med CVI’en brugt på det amerikanske marked.
Ved hjælp af indrykninger i de største medier blev der kommunikeret gennem film og annoncer.
Corporate branding, Employer branding, Produkt lanceringer.

Produkt lanceringer

Coloplast er endu et godt eksempel på en virksomhed som arbejder meningsfuldt med at gøre en forskel for deres kunder over hele verden.
Produktlanceringen af SenSura Mio var resultatet af en lang udviklingsproces og den største satsning fra Coloplast side i mange år. Det var en revolution inden for sin kategori.
Gennem interview med alle parter i udviklingen, fra marketing og ingeniører til produkt designere, sygeplejesker, læger og brugere m. fl. blev det muligt at skabe en platform at kommunikere fra.
Brugernes reaktion var i sig selv så overvældende at det var oplagt at tage udgangpunkt i deres begejstring.

Værktøjskasse

Vi udviklede en værktøjskasse til marketing med film, stills og artikler. Målrettet direkte til de fremtidige brugere, sundheds- og lægefaglige og Coloplast’s sælgere. Bruger filmene blev lavet som pre-launch, launch og post launch film med brugere fra Europa, USA og Japan. Og gennem innovationsfilm, testfilm, 3D animationer, voice-over fortællinger, kick-off film, SOME og instruktionsfilm med videre, var der materiale til alle formål.
Efterfølgende lavede vi kampagnefilmene til supportprogrammet Coloplast Care. 
Alt sammen rodfæstet i Coloplast klare mission.
Kanal koncepter

Udvikling af “whitepaper” for – og relancering af DR1
Udvikling af det grundlæggende koncept for DR2

Arbejdet med at udvikle DR2 begyndte med en årelang analyse af det lokale danske og europæiske TV marked. Etableringen af DR2 skulle gøre det muligt at differentiere den brede og folkelige moderkanal DR1 over for DR2 med smallere programmer med f.eks. samfundsdebat og satire. DR1 skulle med sit bredt appellerende programudbud være vores kanal, mens DR2 med den smalle profil er min kanal.
Ønsket var en radikalt anderledes kanal, med en anden form for flow. Derfor blev tiden mellem programmerne brugt på nyheder.
Samtidig blev DR1 relanceret og redesignet.
Målet var at gentænke public service TV i en tid med kraftigt stigende konkurrence. Og det lykkedes, DR2 udviklede sig til at være Danmarks stærkeste mediebrand.